Peelrand Makelaardij

Zo zit dat, Woningmarkt in Coronatijd!

De Coronacrisis heeft op vrijwel alle aspecten van de samenleving een grote impact, alhoewel de huizenmarkt tot nu toe de dans lijkt te ontspringen. Sinds de Coronamaatregelen in Nederland van kracht zijn, nu ca. 3 maanden geleden, is er nog nauwelijks sprake geweest van een dip in het aantal woningen dat te koop komt of in de huizenprijzen. De NVM trok eerder al deze conclusie op landelijk niveau. Op lokaal niveau kunnen wij deze conclusie onderstrepen.

Het AD schreef onlangs nog: “In de afgelopen week lag het aantal transacties zelfs 23 procent hoger dan het weekgemiddelde voor de lockdown, blijkt uit de cijfers van Brainbay, een dochteronderneming van NVM. “Het lijkt erop dat woningzoekenden nog steeds denken in mogelijkheden”, licht voorzitter Onno Hoes toe. Daarnaast is de rente nog steeds laag en speelt ook het seizoen een positieve rol.”

Eerder werd nog gedacht dat door de onzekerheid op economisch vlak het aantal verkopen zou teruglopen. Echter, er is nog steeds veelvuldig sprake van “oversluit-verhuizingen”, waarbij de hoge boete van de hypotheekverstrekker wordt vermeden, om zo alsnog een lagere rente te betalen. Ondanks de relatief hoge huizenprijzen gaan veel mensen goedkoper wonen door te verhuizen.

Al met al kunnen we wel stellen dat de Noord-Limburgse woningmarkt nog volop in beweging is en er, zowel bij aankoop als bij verkoop, nog genoeg kansen zijn. Daar speelt het grote nieuwbouwaanbod voor de tweede helft van 2020 ook een belangrijke rol in. Toch houden we de ontwikkelingen op de woningmarkt nauwlettend in de gaten. Het wegvallen van inkomens en een stijgende rente kunnen signalen zijn dat de markt zich gaat stabiliseren. Dat zou de balans tussen vraag en aanbod ten goede komen, zolang er geen sprake is van een echte recessie.

Wil je meer weten over de huidige woningmarkt of hoe je er zelf voor staat? Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze makelaars. We komen graag, met in achtneming van de Coronamaatregelen, bij u langs.

Blijf gezond!

Luuk Jansen