Peelrand Makelaardij

NVM

De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM, is de grootste brancheorganisatie in Nederland op het gebied van onroerend goed. Het feit dat u een NVM makelaar inschakelt bij de aan- of verkoop van uw huis, geeft aan dat u de verkoop niet aan zo maar een makelaar overlaat. U kiest voor kwaliteit.

Dat uw NVM makelaar lid is van deze brancheorganisatie biedt u een aantal voordelen:

Deskundigheid
• Een NVM-makelaar is goed opgeleid en houdt zijn kennis permanent op peil.
• De NVM-makelaar kent de markt goed.
• Een NVM-makelaar adviseert over alle aspecten van aan- of verkoop. Hij heeft bouwkundig inzicht en is op de hoogte van de juridische haken en ogen.
• De medewerkers op het NVM-makelaarskantoor verstaan eveneens hun vak.

Betrouwbaarheid
• Een NVM-makelaar gedraagt zich volgens de NVM-Erecode. Hij treedt niet op voor twee opdrachtgevers met tegenstrijdige belangen.
• Een NVM-makelaar behartigt de belangen van zijn opdrachtgever en is niet afhankelijk van een bepaalde bank of verzekeringsmaatschappij.

Zekerheid
• Een NVM-makelaar is verplicht verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid, waardoor hij geen financiële risico’s loopt. Dat is ook in uw belang.
• Voor eventuele klachten over en geschillen met uw NVM-makelaar kunt u terecht bij de afdeling Consumentenvoorlichting van de NVM en indien nodig een beroep doen op de geschillencommissie van de NVM en de onafhankelijke tuchtrechtspraak.
• U kunt bij veel NVM-makelaars een NVM Huisgarantie afsluiten, waardoor u ingedekt bent voor eventuele verborgen gebreken aan uw woning.

 1. Een NVM-lid is zich bewust van het belang van zijn functie in het maatschappelijk verkeer. Hij oefent deze
  naar eer en geweten en betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk van anderen uit en streeft naar kwaliteit
  in zijn dienstverlening. In zijn communicatie waakt hij tegen onjuiste beeldvorming over personen, zaken
  en rechten en over zijn werkwijze, belangen en positie.
  Niet naleving van deze Erecode kan worden onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de NVM.
 2. Een NVM-lid komt naar beste vermogen tegemoet aan reële verwachtingen die zijn opdracht-gevers van NVM-leden mogen hebben. Hij beschermt en bevordert hun belangen. Vertrouwelijke informatie houdt hij
  voor zich totdat een rechter, arbiter of bindend adviseur hem noodzaakt die informatie prijs te geven.
 3. In geval het verlenen van een dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van een
  andere opdrachtgever, treedt een NVM-lid slechts in het belang van één van die opdracht-gevers op.
 4. Raakt een NVM-lid in onderhandeling met meer dan één kandidaat voor een bepaald object, dan maakt hij dit aan betrokkenen kenbaar. Raakt hij in onderhandeling met een collega, dan benadert hij diens opdrachtgever uitsluitend via die collega.
 5. Een NVM-lid beschikt over voldoende kennis van de aangelegenheden waarmee hij zich bezig houdt. Schiet zijn kennis ten aanzien van bepaalde aspecten tekort, dan adviseert hij een ter zake deskundige te raadplegen of doet hij zelf een beroep op zo’n deskundige.
 6. Een NVM-lid heeft geen direct of indirect belang bij onroerend goed, tenzij dit dient tot huis-vesting of belegging voor hemzelf of zijn onderneming. Hij handelt dan ook direct noch indirect in onroerend goed en onthoudt zich van risicodragende projectontwikkeling. Hij voorkomt betrokken te raken in een verstrengeling van belangen die zijn onafhankelijkheid in gevaar kan brengen.
 7. Een NVM-lid onderhoudt goede contacten met zijn collega’s. Hij maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie en laat zich zonder noodzaak tegenover derden niet negatief uit over collega’s of hun optreden. Ontstaat er een geschil met een collega, dan mogen de belangen van opdrachtgevers daardoor niet worden geschaad.
 8. Een NVM-lid tracht te voorkomen dat verschillen van mening over zijn optreden escaleren. Hij werkt mee aan via de NVM in het leven geroepen vormen van bemiddeling in en beslechting van geschillen.
 9. Een NVM-lid treedt ook buiten Nederland overeenkomstig de regels van de NVM op, tenzij hij tijdig kenbaar maakt daarvan af te wijken, bijvoorbeeld vanwege de daar geldende wetgeving, gewoonte of gebruik.
 10. Een NVM-lid zorgt ervoor dat degenen, die aan zijn onderneming verbonden zijn, zich gedragen overeenkomstig de regels van de NVM.

Meer informatie klik hier: NVM Energiemakelaar

Nieuwste aanbod

Beukenlaan 17
€ 229.000,- k.k.
Venray
26 199 m2
slaapkamers 3
bouwjaar 1965
garage Ja
Spoorstraat 32
€ 519.000,- k.k.
Tienray
172 m2 670 m2
slaapkamers 4
bouwjaar 1965
garage Nee
Whistlerstraat 12
€ 319.000,- k.k.
Venray
124 m2 229 m2
slaapkamers 4
bouwjaar 1968
garage Ja
Houtzagerstraat 7
€ 249.000,- k.k.
Venray
92 m2 243 m2
slaapkamers 3
bouwjaar 1968
garage Ja
Geysterseweg 26
€ 499.000,- k.k.
Oostrum
174 m2 6.362 m2
slaapkamers 3
bouwjaar 1919
garage Nee
Timmermannsweg 4a
€ 365.000,- k.k.
Ysselsteyn
139 m2 255 m2
slaapkamers 4
bouwjaar 1995
garage Ja
Tuinstraat 23
€ 1.300,- per maand
Wellerlooi
148 m2 1.500 m2
slaapkamers 3
bouwjaar 1955
garage Ja
Gildestraat 22
€ 395.000,- k.k.
Oostrum
134 m2 893 m2
slaapkamers 3
bouwjaar 1979
garage Ja
Oostsingel 32B
€ 425.000,- k.k.
Venray
124 m2 405 m2
slaapkamers 3
bouwjaar 1998
garage Nee
Adelaar 29
€ 289.000,- k.k.
Venray
122 m2 134 m2
slaapkamers 4
bouwjaar 2012
garage Nee
Andeslaan 14
€ 499.000,- k.k.
Venray
37 540 m2
slaapkamers 4
bouwjaar 1986
garage Nee