Rookmelders in woningen verplicht

Volgens onderzoeksbureau TNO kan het aantal woningbranden en de
hoeveelheid slachtoffers en schade die daarbij ontstaat flink verminderd
worden wanneer in alle woningen rookmelders aanwezig zijn. Bij
nieuwbouwwoningen was deze verplichting al sinds 2003 bekend, echter
vanaf 1 juli 2022 geldt dit ook voor bestaande woningen.

In de praktijk betekent dit dat er bij een gemiddelde eengezinswoning op iedere verdieping tenminste één rookmelder aanwezig dient te zijn, waarbij in elk geval één in iedere besloten ruimte waar een vluchtroute doorheen loopt (bijvoorbeeld een hal of overloop). Een eigenaar van een woning met 3 woonlagen zal dus voor tenminste 3 rookmelders moeten zorgen.
Bij de verkoop van je woning ben je verantwoordelijk dat er voldoende en deugdelijke rookmelders aanwezig zijn. Hoewel koper op grond van zijn onderzoeksplicht zelf kan controleren of de woning aan deze verplichting voldoet, is het aan te bevelen hier als verkopende partij voor te zorgen.

Verhuurders zijn eveneens verantwoordelijk voor de aanwezigheid van rookmelders. Het onderhoud (lees: vervangen van batterijen) komt weer voor rekening en risico van huurder. 

Formeel worden er geen eisen gesteld aan de rookmelders, anders dan dat ze aan de NEN norm dienen te voldoen. Aan te raden zijn rookmelders voorzien van een batterij met een levensduur van 10 jaar. 

Rookmelders zijn eenvoudig te installeren, niet duur en onderhoudsarm. Geen enkele reden dus om niet aan de regels te voldoen, het kan immers levens redden!

Op de website van de brandweer is meer informatie te vinden. Heeft u vragen over rookmelders bij de verkoop of verhuur van een pand? Loop dan gerust eens vrijblijvend binnen!