Nog even de wijzigingen vanuit onze overheid voor dit jaar op een rijtje:

1. Algemeen tarief overdrachtsbelasting naar 10,4%
Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting is per 1 januari 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%. Het verlaagde tarief van 2% voor de verkrijging van woningen door particulieren die voldoen aan het hoofdverblijfcriterium blijft ongewijzigd. Dit geldt eveneens voor het tarief van 0% bij de startersvrijstelling. Verkrijgt men een woning welke niet als hoofdverblijf dient, dan wordt deze verkrijging per 1 januari 2023 belast tegen 10,4 %. Dit tarief geldt ook voor overig vastgoed, tenzij er sprake is van een met BTW belaste levering.

2. De startersvrijstelling

De woningwaardegrens bij de startersvrijstelling is op 1 januari 2023 verhoogd van €400.000 naar €440.000. Huizenkopers tussen 18 en 35 jaar betalen bij een koopsom tot deze grens onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting bij de aankoop een woning.

3. Afschaffing jubelton

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) is per 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.947 en wordt per 1 januari 2024 volledig afschaft.  

4. Maximale huurprijsverhoging in de vrije sector

De Eerste Kamer heeft op woensdag 20 december 2022 ingestemd met de wet die de huurverhoging in de vrije sector voor woningen maximeert. Waar voorheen de inflatie bepalend was voor de maximale huurprijsstijging, is voor 2023 de gemiddelde loonstijging de bepalende factor voor de huurverhoging. Hierdoor is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector voor woningen vastgesteld op maximaal 4,1%. Zo wil het kabinet huurders van woonruimte in de vrije sector beter beschermen tegen de torenhoge inflatie.  

5. Energiecompensatie

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet de langverwachte maatregelen tegen de forse stijging van de energiekosten aan. Om deze stijging te compenseren, heeft het kabinet verschillende maatregelen getroffen. De belangrijkste maatregel: een prijsplafond voor energiekosten.
Dit prijsplafond heeft als gevolg dat huishoudens in Nederland vanaf 1 januari 2023 voor het ‘basisverbruik’ € 0,40 per kWh stroom en € 1,45 per m3 gas betalen (inclusief energiebelasting en BTW). Voor stroom betreft dit basisverbruik 2.900 kWh per jaar en voor gas is dit basisverbruik 1.200 m3 per jaar. Voor gebruik boven dit basisverbruik betalen huishoudens de thans geldende tarieven. Indien deze tarieven lager liggen dan deze maximumprijzen, betaalt men dit lagere tarief voor de looptijd van het energiecontract.

Mocht je over de bovenstaande veranderingen vragen hebben, benader ons dan uiteraard!