Meetinstructie voor woningen

In deze editie willen we je uitleggen hoe wij als specialisten omgaan met de meetinstructie voor woningen. Een woning wordt door een NVM-makelaar altijd opgemeten conform de branche brede meetinstructie. Deze meetinstructie is vastgelegd als NEN2580 en bedoeld om een eenduidige manier van meten toe te passen. Dit zijn ook de afmetingen die je ziet op bv. Funda of andere uitingen.  Het beschrijft precies wat er wel en niet mag worden meegerekend als oppervlakte van een woning.

Voor het meten van de gebruiksoppervlakte gelden de volgende principes:

 • Meet voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte altijd binnen de buitenste- of  woning scheidende wanden (muren), inclusief dragende en niet-dragende binnenwanden.
 • Meet altijd per verdieping op vloerniveau tussen de muren. Incidentele inspringende gebouwdelen (met een oppervlakte kleiner dan 0,5 m²) zoals bijvoorbeeld een kolom, worden tot de gebruiksoppervlakte gerekend.

Niet tot de gebruiksoppervlakte wordt gerekend:

 • De oppervlakte met een netto hoogte die lager is dan 1,5 m met uitzondering van de oppervlakte onder een trap;
 • De oppervlakte van ruimten die niet voor mensen toegankelijk zijn;
 • De oppervlakte van een trapgat, een vide of een combinatie van beiden, indien deze 4,0 m²  of groter is;
 • De oppervlakte van een leidingschacht, inspringend bouwdeel of van een vrijstaande bouwconstructie, indien deze 0,5 m2 of groter is;
 • De oppervlakte van een nis die kleiner is dan 0,5 m²
 • Inspringende gebouwdelen met een oppervlakte groter van 0,5m².

Wanneer we van een woning op basis van bovenstaande meetinstructie een berekening hebben gemaakt wordt er een verdeling gemaakt tussen gebruiksoppervlak wonen en gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte.

Uitgangspunt is dat een oppervlakte wordt toegekend aan overige inpandige ruimte als één van de onderstaande voorwaarden geldt:

 • het hoogste punt van de ruimte is tussen 1,5 meter en 2,0 meter hoog;
 • het hoogste punt van de ruimte is boven de 2,0 meter, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2,0 m is kleiner dan 4,0 m²;
 • de ruimte is bouwkundig slechts geschikt als bergruimte (denk aan een kelder, fietsenstalling of een garage;
 • er is sprake van een bergzolder toegankelijk middels vlizotrap;
 • er sprake is van een zolder met onvoldoende daglichttoetreding (raamoppervlakte kleiner dan 0,5 m²).

Alle bij de NVM aangesloten makelaars en taxateurs zijn verplicht zich aan deze afspraken te houden. De NVM controleert hierop en sanctioneert. Daarnaast gebruikt de overheid de Meetinstructie voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Heb je nu een vraag of wil je eens van gedachten wisselen wat momenteel de verhuiskansen zijn in onze gemeente, maak dan een afspraak, we drinken graag een kop koffie!