Peelrand Makelaardij

Invloed stikstofperikelen op woningmarkt

Sinds juli 2021 bevat de Wet Natuurbescherming de zogenaamde bouwvrijstelling. De bedoeling daarvan was dat bij de vergunningverlening voor een project geen rekening hoefde te worden gehouden met de stikstofuitstoot van bepaalde bouwactiviteiten. Het werd hierdoor eenvoudiger om vergunningen te verlenen voor bouw- en infrastructurele projecten. Het landelijke tekort aan woningen zou hiermee sneller opgelost kunnen worden. Echter, de Raad van State heeft 2 november jl. een streep door de bouwvrijstelling gehaald. Dit betekent dat (grote) bouwprojecten alsnog moeten berekenen wat de invloed op de natuur is van de stikstofuitstoot tijdens de bouw.

Hoe inhoudelijk de regels er precies uit komen te zien, is nog onduidelijk. Hoe dan ook is dit een forse domper, want het vertraagt de nieuwbouwwoningmarkt, zowel op koop- als huurvlak, enorm. Het tekort aan woningen groeit hierdoor wat weer voor extra druk op de bestaande woningmarkt zorgt. Dat de beschikbaarheid en prijs van bouwmaterialen nog steeds een probleem is, maakt het niet minder zorgwekkend.

De bestaande woningmarkt leek afgelopen maanden vanwege de gestegen rente, de inflatie en hoge energieprijzen iets af te koelen. Aspecten als de groei van de bevolking, de toestroom van migranten en de normale verhuisbehoefte (doorstromen) blijven onverminderd aanwezig, wat de bestaande markt ondanks voornoemde volop in beweging houdt. Zo lang de productie van nieuwbouwwoningen niet in lijn met de behoefte ligt, blijft dit zodoende een belangrijke invloed uitoefenen op de bestaande woningmarkt.

Luuk Jansen